2016-07-08 Nine Bowl XVII - Sharks Palermo vs Knights Sant'Agata2016-06-18 Knights Sant'Agata vs Rams Milano2016-06-12 Ravens Imola vs Predatori Golfo del Tigullio2016-05-22 Ravens Imola vs Knights Sant'Agata2016-03-20 Ravens Imola vs Jokers Fano2016-02-21 Ravens Imola vs Knights Sant'Agata